Історії, які ви нам довірили

меню
{( row.text )}
{( row.tag )}
header-logo

Історії, які ви нам довірили

Првила використання матеріалів веб-сайту

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВЕБ-САЙТУ «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА»

Остання редакція 17.09.2020 р. (дата набрання чинності).

Дякуємо Вам за інтерес, приділений до веб-Сайту «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА» (надалі – «Сайт»). Далі скрізь по тексту під словом «Сайт» ми будемо мати на увазі інтернет-ресурс, що належить Благодійній організації «Фонд Ріната Ахметова» та розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://civilvoicesmuseum.org, включаючи всі рівні зазначеного домену, які як функціонують на дату прийняття користувачем цієї Політики, так і запускаються і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну її дії.

Сайт «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА» підтримується як інформаційний та освітній ресурс для користувачів та відвідувачів Сайту.

Власником Сайту «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА» є Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова», код ЄДРПОУ 33703116 (надалі – «Адміністрація Сайту» або «Фонд»).

1.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
1.1.
На цій сторінці описані правила використання матеріалів Сайту, які розроблені Адміністрацією Сайту та визначають умови використання Сайту та матеріалів, які публікуються на Сайті, а також права та обов’язки його користувачів (надалі – «Правила»).
1.2.
Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між користувачем і Адміністрацією Cайту, предметом якого є надання Адміністрацією Cайту користувачеві доступу до використання Сайту, його функціоналу та матеріалів, розміщених на Сайті. Крім цих Правил, до угоди між користувачем і Адміністрацією Cайту можна адресувати спеціальні документи, що регулюють надання доступу до використання окремого функціоналу Cайту, розміщеного у відповідних розділах Сайту.
1.3.
Просимо вас ознайомитись із наведеними нижче умовами використання Сайту. Своїм доступом до Сайту і його використанням Ви погоджуєтесь з тим, що ознайомились та згодні з наступними умовами використання Сайту та матеріалів, розміщених на ньому. У випадку, якщо Ви не згодні з даними умовами, Ви не повинні використовувати Сайт та не маєте право завантажувати матеріали з цього Сайту.
1.4.
Дія Правил поширюється на користувачів, відвідувачів Сайту, Адміністрацію Сайту, а також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами або відвідувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій користувачів та/або відвідувачів Сайту. Дія даних Правил поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.
1.5.
Користування Сайтом дозволяється фізичним особам, які досягли 18-річного віку, та фізичним особам, які не досягли 18-річного віку, за умови наявності дозволу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших законних представників таких неповнолітніх осіб на використання ними Сайту. Користуючись Сайтом, Ви підтверджуєте, що Вам виповнилось 18 або Вами отримано згоду Ваших законних представників на користування Вами Сайтом.
1.6.
Адміністрація Сайту залишає за собою право у будь-який час змінювати умови, викладені в цих Правилах і такі зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті. Коли ми вносимо зміни, то публікуємо дату «останнього оновлення» вгорі цих Правил, щоб Ви знали, коли були зроблені ці зміни. Ми рекомендуємо Вам ознайомлюватися з цими Правилами перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Ви продовжуєте користуватися Сайтом після оприлюднення змінених Правил, це означає Вашу згоду на дотримання Правил з усіма їх змінами.
1.7.
Якщо будь-які умови цих Правил або зміни до них неприйнятні для Вас, Ви можете не розпочинати використання матеріалів Сайту.
1.8.
Адміністрація Сайту залишає за собою право змінювати контент і функціонал цього Сайту будь-яким чином, змінювати, призупиняти або припиняти в будь-який час доступ до Сайту, включаючи доступність будь-якої інформації, бази даних або контенту. Адміністрація Сайту також має право накладати обмеження на певні функції або обмежувати Ваш доступ до частини або всього Сайту без повідомлення або відповідальності.
2.
СТАТУС САЙТУ ТА АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ
2.1.
Права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://civilvoicesmuseum.org належать Благодійній організації «Фонд Ріната Ахметова». Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.
2.2.
Під Адміністрацією Сайту по тексту даних Правил розуміється Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова», юридична особа, створена за законодавством України
2.3.

Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв'язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушення прав та інтересів третіх осіб при його використанні, використання матеріалів, розміщених на Сайті, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані:

 • - на поштову адресу: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 33-Б, або
 • - за телефоном: 0 (800) 509 001, або
 • - за електронною адресою: stories@fdu.org.ua.
2.4.
Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується чинним законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання користувачам доступу до окремого функціоналу Сайту.
3.
КОНТЕНТ САЙТУ
3.1.
Захист прав інтелектуальної власності.
3.1.1.
Інформація на Сайті була розміщена таким чином, щоб бути легко доступною для особистого використання та здійснення будь-якої дії, дозволеної законодавством України про права інтелектуальної власності.
3.1.2.
Матеріали, опубліковані на Сайті, призначені для Вашого особистого некомерційного використання. Всі матеріали, опубліковані на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, зображення, ілюстрації, графічні матеріали, аудіо-, відео- та аудіовідеороліки (далі – «матеріали» або «контент») захищені авторським правом або іншими правами інтелектуальної власності та знаходяться у власності або ліцензовані Адміністрацією Сайту. Ви повинні дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці Сайту.
3.1.3.
Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права.
3.1.4.
Крім випадків, передбачених даними Правилами та діючим законодавством України, Ви не маєте права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, копіювати, відтворювати (за винятком випадків, передбачених в пункті 3.1.6 цих Правил), скачувати, поширювати, виконувати, або яким-небудь іншим способом використовувати зміст Сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або в частині без попередньої письмової згоди Адміністрації Сайту.
3.1.5.
Ні за яких обставин Ви не будете набувати будь-які права власності щодо будь-якого контенту Сайту при використанні Вами даного Сайту.
3.1.6.
Ви можете завантажити або скопіювати матеріали Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті, тільки для особистого некомерційного користування (в тому числі для розміщення на своїй сторінці у соціальній мережі), за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться на Сайті (надалі – «особисте використання»).
3.1.7.
Відтворення, копіювання, збір, систематизація, зберігання, використання, публікація, передача контенту або будь-якої його частини для відмінної від особистого використання мети (потреб), без згоди Адміністрації Сайту не допускається.
3.1.8.
Використання та публікація Вами контенту не повинна порушувати вимог даних Правил та чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, право на конфіденційність, інтереси осіб, включених до аудіо- та відеоматеріалів, і будь-які інші захищені права, які можуть бути включені до матеріалів.
3.1.9.
Користувачам дозволяється безкоштовно використовувати інформацію та матеріали, розміщені на Сайті, з іншою, ніж особисте використання, метою лише за письмової згоди адміністрації Сайту. Передбачене даним пунктом використання контенту Сайту можливе лише за умови забезпечення точності відтворюваних матеріалів, визначення Сайту як джерела інформації та здійснення посилання на Сайт https://civilvoicesmuseum.org. Під використанням контенту мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад контенту, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».
3.1.10.
Адміністрація Сайту надає письмовий дозвіл на використання своїх матеріалів третім особам на свій розсуд на підставі звернення, направленого в електронній формі на адресу stories@fdu.org.ua , із обов’язковим зазначенням зворотної поштової адреси та матеріалів, які заявник прагне використовувати. Адміністрація Сайту залишає за собою право в процесі розгляду звернення вимагати від третіх осіб будь-яку додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу письмового дозволу. Використання матеріалів Сайту можливе тільки після отримання третьою особою відповідного письмового дозволу Адміністрації Сайту.
3.1.11.
Забороняється копіювання з Сайту та використання будь-яким способом окремо (без копіювання історії та публікації загалом) фотографій та зображень малолітніх та неповнолітніх осіб, розміщених на Сайті.
3.1.12.
На інших сторінках Cайту можуть міститися інші зауваження та правила про права власності та інформація про авторські права, положення, які містяться на таких сторінках Сайту, також повинні бути враховані і дотримані.
3.1.13.
Не передбачені даними Правилами дії щодо використання, відтворення, публікації, розповсюдження контенту будуть тлумачитись як порушення прав інтелектуальної власності Фонду.
3.2
Вимоги щодо розміщення посилання на Сайт.
3.2.1.

Хоча елементи можуть бути скориговані відповідно до конкретних потреб, рекомендуємо при використанні та публікації контенту, вказувати наступні дані:

 • • ім’я героя історії (у випадку використання та публікації інтерв’ю - ім’я опитуваного);
 • • назва матеріалів (наприклад, «Інтерв’ю»);
 • • назва Сайту – ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА;
 • • власник Сайту – Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова»;
 • • посилання на Сайт.
3.2.2.

При здійсненні посилання на Сайт Ви повинні дотримуватись наступних вимог:

 • ✓ код посилання на Сайт повинен розміщуватися без змін і модифікацій;
 • ✓ сторінка, де розміщений код посилання, повинна бути відкрита для індексування пошуковими системами (відсутність заборони на індексування у файлі robots.txt, відсутність тегів і переходів через скрипт та інших методів, що перешкоджають індексуванню нашого лінку).
 • ✓ можливість дістатися не більше ніж за 3 переходу (кліка) по Сайту на сторінку, де, розміщений контент, який використовується в рамках даних Правил;
 • ✓ посилання не повинні мати на увазі схвалення сторонніх товарів, послуг або компаній та не повинні вводити користувачів в оману іншим способом;
 • ✓ посилання на Сайт має бути прямим.
4.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ (ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ і ПОСЛУГ)
4.1.
Усі торговельні марки і логотипи, які демонструються на цьому Сайті (тут і далі – «торговельні марки»), являють собою торговельні марки БО «Фонд Ріната Ахметова» або третіх осіб, які надали ліцензії на свої торговельні марки Фонду.
4.2.
Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки тощо Фонду або третіх осіб захищені авторськими правами. Ніщо, зазначене в цих Правилах, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, фірмового найменування, доменних імен, патенту, прав на дизайн або авторських прав Фонду або третіх осіб. Право на використання фірмового найменування, торговельних марок, логотипів, доменних імен та інших відмітних знаків Фонду та його благодійних програм і проектів може бути надано виключно за письмовим узгодженням з Адміністрацією Сайту.
5.
ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ІНТЕРВ’Ю ФІЗИЧНИХ ОСІБ
5.1.
Всі фотографії, зображення фізичних осіб, які використовуються на Сайті, електронних комунікаціях або друкованих матеріалах, були зроблені з дозволу вказаних фізичних осіб. У рамках угоди про дозвіл фізичні особи надали згоду на використання їх зображення в благодійних проектах Фонду, в засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, а також на всіх веб-сайтах, власником та/або адміністратором яких є Фонд, на будь-яких сторінках Фонду у соціальних мережах, на сторінках третіх осіб у соціальних мережах (якщо розміщення фотографій та зображень на сторінках третіх осіб у соціальних мережах здійснюється шляхом копіювання таких зображень та фотографій з веб-сайтів Фонду з посиланням на такі веб-сайти (repost)), в будь-яких творах (в тому числі, але не виключно, в літературних, аудіовізуальних творах), інших об’єктах інтелектуальної власності, в архівах, щоденниках, на виставках.
5.2.
Всі фотографії, зображення дітей, які використовуються на Сайті, електронних комунікаціях або друкованих матеріалах, були зроблені з дозволу їхніх батьків, усиновлювачів, опікунів або піклувальників (надалі – «законні представники»). Законним представникам дітей, чиї фотографії та зображення використовуються на Сайті, роз’яснені способи та мета використання таких фотографій та зображень, а також право законних представників заборонити розміщення вказаних фотографій та зображень на Сайті. У рамках угоди про дозвіл законні представники надали згоду на використання зображення та фотографій дітей в благодійних проектах Фонду, в засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, а також на всіх веб-сайтах, власником та/або адміністратором яких є Фонд, на будь-яких сторінках Фонду у соціальних мережах, на сторінках третіх осіб у соціальних мережах (якщо розміщення фотографій та зображень на сторінках третіх осіб у соціальних мережах здійснюється шляхом копіювання таких фотографій та зображень з веб-сайтів Фонду з посиланням на такі веб-сайти (repost)), в будь-яких творах (в тому числі, але не виключно, в літературних, аудіовізуальних творах), інших об’єктах інтелектуальної власності, в архівах, щоденниках, на виставках.
5.3.
Всі аудіо-, відеоролики за участю третіх осіб, інтерв’ю, результати опитування, анкетування, історії, а також персональні дані та інша інформація про третіх осіб, розміщені на Сайті, були зроблені та розміщені з дозволу вказаних третіх осіб. У рамках угоди про дозвіл вони надали згоду на використання їх інтерв’ю, відповідей, результатів опитування, анкетування, історій, інформації про них, аудіо, фото та відеоматеріалів за їх участю (в тому числі, стоп-кадр) в благодійних проектах Фонду, в засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, а також на всіх веб-сайтах, власником та/або адміністратором яких є Фонд, на будь-яких сторінках Фонду у соціальних мережах, на сторінках третіх осіб у соціальних мережах (якщо розміщення вказаної інформації на сторінках третіх осіб у соціальних мережах здійснюється шляхом копіювання такої інформації з веб-сайтів Фонду з посиланням на такі веб-сайти (repost)), в будь-яких творах (в тому числі, але не виключно, в літературних, аудіовізуальних творах), інших об’єктах інтелектуальної власності, в архівах, щоденниках, на виставках.
5.4.
Всі аудіо-, відеоролики за участю малолітніх та неповнолітніх осіб, їх інтерв’ю, результати опитування, анкетування, історії, а також персональні дані та інша інформація про таких малолітніх та неповнолітніх осіб, розміщені на Сайті, були зроблені та розміщені на Сайті з дозволу їхніх батьків, усиновлювачів, опікунів або піклувальників (надалі – «законні представники»). У рамках угоди про дозвіл вони надали згоду на використання інтерв’ю таких малолітніх та неповнолітніх осіб, відповідей, результатів опитування, анкетування, їх історій, інформації про них, аудіо, фото та відеоматеріалів за їх участю (в тому числі, стоп-кадр) в благодійних проектах Фонду, в засобах масової інформації, на веб-сайтах Фонду, а також на всіх веб-сайтах, власником та/або адміністратором яких є Фонд, на будь-яких сторінках Фонду у соціальних мережах, на сторінках третіх осіб у соціальних мережах (якщо розміщення вказаної інформації на сторінках третіх осіб у соціальних мережах здійснюється шляхом копіювання такої інформації з веб-сайтів Фонду з посиланням на такі веб-сайти (repost)), в будь-яких творах (в тому числі, але не виключно, в літературних, аудіовізуальних творах), інших об’єктах інтелектуальної власності, в архівах, щоденниках, на виставках. Законним представникам малолітніх та неповнолітніх осіб роз’яснено способи та мету використання вказаної інформації, а також їх право заборонити розміщення вказаної інформації на Сайті.
6.
РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ ТА СТАТУС КОРИСТУВАЧА
6.1.
Користувачем Сайту є фізична особа, яка досягла 18-річного віку, та/або фізична особа, молодша 18-річного віку за умови наявності дозволу, передбаченого пунктом 1.5 даних Правил, та яка користується функціоналом та контентом Сайту.
6.2.
Реєстрація користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://civilvoicesmuseum.org.
6.3.

Користувач може зареєструватись на Сайті одним з трьох способів:

 • А) з використанням акаунту у соціальній мережі Facebook;
 • Б) з використанням акаунту у соціальній мережі Google;
 • В) з використанням адреси електронної пошти та зі створенням паролю для входу до особистого кабінету.
6.4.
При реєстрації на Сайті користувач зобов'язаний надати адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки користувача (особистого кабінету), включаючи унікальні для кожного користувача логін і пароль доступу до Сайту, а також прізвище та ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у користувача додаткову інформацію. Всі поля реєстраційної форми є обов’язковими для заповнення користувачем при реєстрації на Сайті.
6.5.
Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.
6.6.
У випадку створення користувачем особистого кабінету на Сайті з використанням адреси електронної пошти та паролю для входу до особистого кабінету, після надання інформації, зазначеної в п. 6.4 цих Правил, користувачеві необхідно пройти підтверджуючу процедуру, а саме, підтвердити реєстрацію зі своєї електронної адреси.
6.7.
У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка (обліковий запис) користувача, про що користувачу направляється відповідне повідомлення. Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.
6.8.
Реєструючись на Сайті, користувач погоджується на отримання за допомогою сервісів Адміністрації Сайту електронних повідомлень та інших видів розсилок інформаційного, в тому числі рекламно-інформаційного, змісту, в тому числі від партнерів Адміністрації Сайту, яким користувач висловив згоду на відправку йому повідомлень.
6.9.
Вибрані користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на апаратно-програмному забезпеченні, яке він використовує, може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.
6.10.
Якщо користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його облікового запису, вважаються здійсненими відповідним користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональної сторінки користувача, або поширення логіна і пароля, користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту на електронну адресу stories@fdu.org.ua.
6.11.
Після реєстрації користувач отримує право некомерційного використання функціоналу Сайту.
6.12.
Адміністрація Сайту може зв'язатися з Вами по електронній пошті з питань Вашої участі в опитуванні користувачів, задаючи питання з метою покращення поточних або перспективних матеріалів. Ця інформація буде використана для покращення роботи Сайту і для кращого розуміння наших користувачів. Будь-яка інформація, яку ми отримуємо в таких опитуваннях, не буде передана третім особам, за винятком узагальненої форми без розкриття вашої особистості.
7.
ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ-САЙТИ
7.1.
Сайт може містити посилання на інші веб-сайти.
7.2.
Посилання на зовнішні веб-сайти були складені в міру наших знань і переконань. Ми дуже уважно вивчили вміст цих посилань і надійність тих, хто надає ці посилання. Проте, оскільки зміст інтернет-сторінок є динамічним і постійно піддається змінам, ми не можемо постійно стежити за вмістом кожного посилання.
7.3.
Звертаємо Вашу увагу, що посилання з Сайту, розташованого на нашому сервері, на будь-який сторонній веб-сайт не мають на увазі нашого схвалення продуктів, послуг або власника такого веб-сайту, і ми не несемо відповідальності за їх зміст.
7.4.
Якщо Ви відвідуєте інший веб-сайт, застосовуються правила захисту даних та правила використання матеріалів відповідного веб-сайту. Якщо Ви вирішите отримати доступ до будь-яких веб-сайтів, на які ведуть посилання з нашого Сайту, Ви робите це на свій страх і ризик, і ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або безпеку таких веб-сайтів, і такі інші веб-сайти можуть містити комерційну рекламу. Використання сторонніх веб-сайтів також може регулюватися умовами використання таких веб-сайтів, і ми рекомендуємо Вам ознайомитися з їх умовами використання та політикою конфіденційності перед використанням інших веб-сайтів.
7.5.
Матеріали можуть містити посилання, пов'язані з іншими World Wide Web Інтернет-Сайтами, ресурсами та рекламодавцями. Оскільки ми не несемо відповідальності за доступність цих зовнішніх ресурсів або їх зміст, Ви повинні направляти будь-яке занепокоєння щодо будь-якого зовнішнього посилання Адміністрації Сайту.
8.
ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇЇ
8.1.

Цим Ви гарантуєте та погоджуєтеся, що Ви не будете:

 • - використовувати Сайт будь-яким незаконним способом або будь-яким іншим способом, який може пошкодити, відключити, перевантажувати або завдати шкоди Сайту;
 • - використовувати Сайт для залякування або переслідування будь-якої людини;
 • - видавати себе за будь-яку фізичну або юридичну особу або помилково заявляти або іншим чином спотворювати себе, свій вік, свою кваліфікацію та / або свою приналежність до будь-якої фізичної або юридичної особи;
 • - публікувати, завантажувати, відображати чи передавати або іншим чином публічно розміщувати на Сайті будь-яку особисту інформацію будь-яких третіх осіб, включаючи, крім іншого, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти;
 • - отримувати адреси електронної пошти або іншу контактну інформацію будь-якої іншої особи з Сайту для відправки небажаних повідомлень електронної пошти або інших небажаних повідомлень;
 • - використовувати Сайт для поширення реклами або інших небажаних матеріалів третім особам;
 • - публікувати, завантажувати, відображати чи передавати або іншим чином надавати доступ до будь-яких матеріалів, які містять програмні віруси або будь-який інший комп'ютерний код, файли або програми, призначені для переривання, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного програмного або апаратного або телекомунікаційного обладнання;
 • - використовувати автоматизовані сценарії для збору інформації чи іншої взаємодії з Сайтом;
 • - змінювати чи видаляти будь-які повідомлення про авторські права, знаки для товарів та послуг та конфіденційність з матеріалів, завантажених або роздрукованих з Сайту.
8.2.
Адміністрація Сайту не гарантує і не підтверджує точності або надійності будь-яких порад, думок, заяв чи іншої завантаженої або розповсюдженої інформації через акаунти будь-яких користувачів, постачальників або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб. Ви визнаєте та усвідомлюєте, що покладання на такі думки, поради, заяви, меморандуми або іншу інформацію повинно бути на свій страх і ризик.
8.3.
Ні Адміністрація Сайту, ні її партнери чи співробітники не гарантують безперебійної та безпомилкової роботи Сайту; також вони не гарантують, що такими будуть як результати, отримані в ході використання Сайту, так і точність і застосовність його матеріалів.
9.
ВІДПОВІДАВЛЬНІСТЬ
9.1.
У тій мірі, в якій це дозволено законодавством, Адміністрація Сайту не несе відповідальність за будь-який збиток, що випливає прямо або побічно з використання даного Сайту або іншого Сайту, пов'язаного з даним Сайтом. Ні за яких обставин відповідальність за наслідки, які прямо або побічно спричинило за собою використання інформації, розміщеної на цьому Сайті, не може покладатися на Адміністрацію Сайту і бути підставою для її судового переслідування. Адміністрація Сайту не заявляє і не гарантує, що який-небудь файл або програма, які можна завантажити з даного Сайту і / або використовувати за його допомогою, вільні від помилок, вірусів, дефектів та інших факторів, які можуть завдати шкоди даним, а також апаратному або програмному забезпеченню користувача.
9.2.
Хоча ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення точності інформації та авторських прав на матеріали, розміщені на цьому веб-Сайті, будь-яка відповідальність адміністрації Сайту, яка може виникнути внаслідок використання інформації, що міститься на Сайті, виключається. Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за точність інформації, можливі помилки або упущення у складі контенту, і весь ризик використання контенту покладається на користувача.
9.3.
Адміністрація Сайту та її працівники ні за яких обставин не несуть ніякої відповідальності перед користувачем або третіми особами за можливий збиток, пов'язаний з доступом до, використанням або нездатністю використання цього Сайту, з використанням інформації або матеріалів, розміщених на даному Сайті.
9.4.
Цим Ви гарантуєте, що відшкодуєте збитки, захистите та огородите Фонд від будь-якої відповідальності і витрат, включаючи судові витрати, що були понесені у зв'язку з будь-яким позовом, що спричинений порушенням Вами цих Правил, гарантій і угод. Ви повинні розумно співпрацювати на захист будь-якого такого позову.
10.
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1.
Ці Правила будуть тлумачитися і застосовуватися відповідно до законодавства України.
10.2.
Будь-які спори щодо реалізації цих Правил будуть вирішуватися відповідним судом, розташованим на території України, за правилами підсудності, встановленими законодавством України.
10.3.
Ви погоджуєтесь негайно повідомляти про будь-які порушення авторських прав щодо матеріалів Сайту Адміністрації Сайту. У разі виникнення претензій з Вашого боку щодо порушення авторських прав щодо матеріалів, які містяться на Сайті, будь ласка, повідомте нам за електронною адресою stories@fdu.org.ua.
10.4.
Невисунення нами в будь-який час вимог виконати будь-яке положення цих Правил або нездійснення нами будь-якого наданого справжніми Правилами права не вважається нашою відмовою від такого положення або такого права. Всі відмови від прав дійсні виключно в письмовій формі за підписом сторони, щодо якої вони матимуть зобов'язальну силу. Якщо тільки письмова відмова від прав не містить пряму заяву про зворотнє, жодна відмова Фонду від будь-якого його права вимоги щодо будь-якого порушення будь-якого положення цих Правил, щодо якої даними Правилами передбачено будь-які права, не вважатиметься відмовою від права вимоги щодо будь-якого триваючого або подальшого порушення такого положення, відмовою від самого такого положення або відмовою від будь-якого права за даними Правилами.
10.5.
Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано судом компетентної юрисдикції таким, що суперечить законодавству, то таке положення підлягає зміні і тлумаченню, максимально відповідним цілям і задачам початкового положення у всіх дозволених законом випадках, а інші положення цих Правил зберігають повну юридичну силу.