Історії, які ви нам довірили

меню
{( row.text )}
{( row.tag )}
header-logo

Історії, які ви нам довірили

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА ПЕРЕДАЧІ БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД РІНАТА АХМЕТОВА» ВИКЛЮЧНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МАТЕРІАЛИ, РОЗМІЩЕНІ НА ВЕБ-САЙТІ «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА»

Остання редакція 17.09.2020 р. (дата набрання чинності).

Дякуємо Вам за інтерес, приділений до веб-Сайту «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА» (надалі – «Сайт»). Далі скрізь по тексту під словом «Сайт» ми будемо мати на увазі інтернет-ресурс, що належить Благодійній організації «Фонд Ріната Ахметова» та розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://civilvoicesmuseum.org, включаючи всі рівні зазначеного домену, які як функціонують на дату прийняття користувачем цієї Політики, так і запускаються та вводяться в експлуатацію протягом усього терміну її дії.

Власником Сайту «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА» є Благодійна організація «Фонд Ріната Ахметова», код ЄДРПОУ 33703116 (надалі – «Адміністрація Сайту» або «Фонд»).

1.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
1.1.
Дана Політика передачі Благодійній організації «Фонд Ріната Ахметова» виключних майнових прав інтелектуальної власності на матеріали, розміщені на веб-сайті «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА» (надалі – «Політика») визначає умови та правила передачі Фонду виключних майнових прав інтелектуальної власності користувачів Сайту та/або інших авторів на всі матеріали (текстові, графічні, зображувальні, анімаційні, фото-, відео-, аудіо-матеріали), опубліковані (розміщені) на Сайті, вимоги до матеріалів, що публікуються на Сайті, а також права та обов’язки користувачів Сайту та авторів матеріалів, розміщених на Сайті.
1.2.
Ця Політика є юридично обов'язковою угодою між користувачем (або іншим автором матеріалів, розміщених на Сайті) і Адміністрацією Cайту, предметом якої є передача Фонду користувачем Сайту та/або іншим автором всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на матеріали, розміщені, опубліковані (надані Фонду для розміщення, опублікування) таким користувачем (автором) на Сайті. Відносини, що виникають між Фондом та особою, що дає інтерв’ю та/або розміщує матеріали на Сайті, є зобов’язальними відносинами, одностороння відмова від виконання зобов’язань за угодою, основні положення якої викладені у даній Політиці, не допускається.
1.3.
Користувачем Сайту є повнолітня фізична особа та/або неповнолітня особа за умови наявності дозволу законного представника такої неповнолітньої особи на використання Сайту, яка користується функціоналом та контентом Сайту або розміщує будь-які матеріали на Сайті.
1.4.
Просимо Вас ознайомитись із наведеними положеннями Політики. Своїм доступом до Сайту і його використанням Ви погоджуєтесь з тим, що ознайомились та згодні з наступною Політикою Сайту на передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на матеріали, розміщені на Сайті, Фонду. У випадку, якщо Ви не згодні з даною Політикою, Ви не можете розміщувати будь-які матеріали на Сайті.
1.5.
Дія Політики поширюється на користувачів, відвідувачів Сайту, Адміністрацію Сайту, авторів матеріалів, розміщених на Сайті, а також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій користувачів Сайту. Дія даної Політики поширюється як на фізичних, так і на юридичних осіб.
1.6.
Адміністрація Сайту залишає за собою право у будь-який час змінювати умови, викладені в цій Політиці, гарантуючи водночас, що вони не будуть суперечити меті Сайту. Вказані зміни набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті. Коли ми вносимо зміни, то публікуємо дату «останнього оновлення» вгорі цієї Політики, щоб Ви знали, коли були зроблені ці зміни. Ми рекомендуємо Вам ознайомлюватися з цією Політикою перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Ви продовжуєте користуватися Сайтом після оприлюднення зміненої Політики, це означає Вашу згоду на дотримання Політики з усіма її змінами. Зміни, внесені у дану Політику у порядку, передбаченому даним пунктом, розповсюджуються тільки на матеріали, надані користувачем (автором) для розміщення на Сайті після набуття вказаними змінами сили. Ми рекомендуємо періодично переглядати дану Політику, щоб залишатися в курсі порядку передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на матеріали, розміщені на Сайті.
1.7.
Якщо будь-які умови цієї Політики або зміни до неї неприйнятні для Вас, Ви можете не розпочинати користування Сайтом або не розміщувати (не надавати представникам Фонду для розміщення) будь-які матеріали на Сайті.
1.8.
Ви повинні погодитися з Правилами використання матеріалів Сайту, Політикою конфіденційності Сайту, які доступні за адресою Првила використання матеріалів веб-сайту Політика конфіденційності, цією Політикою та будь-якими іншими політиками або керівними принципами, розміщеними на Сайті, до перегляду та використання Сайту.
1.9.
Використовуючи або отримуючи доступ до Сайту, реєструючись для створення онлайн-аккаунта на Сайті, розміщуючи будь-які (текстові, графічні, зображувальні, анімаційні, відео-, аудіо-, фото-матеріали) матеріали на Сайті, або натискаючи, що Ви приймаєте або погоджуєтеся з цією Політикою, Ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли і згодні з цією Політикою, Політикою конфіденційності Сайту, Правилами використання матеріалів Сайту та будь-якими іншими політиками або рекомендаціями, розміщеними на Сайті.
1.10.
Дана Політика є безстроковою.
2.
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МАТЕРІАЛИ, РОЗМІЩЕНІ НА САЙТІ
2.1.
На Сайті розміщені інтерв’ю, результати опитування та анкетування, історії мирних жителів, які постраждали від конфлікту на Донбасі, фото-, аудіо-, відео-, аудіовідеоматеріали за їх участю, а також надані вказаними особами із особистого архіву фото, аудіо, відеоматеріали, щоденники, листи, рукописи, вироби, іграшки, предмети побуту, картини та малюнки про події на Донбасі.
2.2.
Фонд зобов'язується поважати авторські права та інші права інтелектуальної власності. Ми докладаємо всіх зусиль для захисту авторських прав та інших прав інтелектуальної власності Фонду, а також приділяємо увагу авторському праву на будь-які матеріали третіх осіб, з метою використання і просування матеріалів Сайту в повній мірі та захисту наших колекцій, щоб розповісти світу історії мирних жителів, які постраждали від конфлікту на Донбасі.
2.3.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності на всі розміщені на Сайті матеріали не підлягають відчуженню і залишаються в автора (співавторів) таких матеріалів.
2.4.
Погоджуючись з цією Політикою, Ви передаєте (відчужуєте) Фонду всі (у повному складі) виключні майнові права інтелектуальної власності на всі матеріали, розміщені (опубліковані) Вами на Сайті та/або надані Вами представникам Фонду для розміщення (опублікування) на Сайті, в тому числі текстові, графічні, зображувальні, анімаційні матеріали, фото-, відео-, аудіо-матеріали та ін. (надалі – «матеріали» або «контент»), а також надаєте Фонду дозвіл на використання особистих немайнових прав на вказані матеріали без обмеження способами використання. Зокрема, Ви передаєте (відчужуєте) Фонду наступні виключні майнові права інтелектуальної власності на всі матеріали:
2.4.1
Виключне право на використання зазначених матеріалів, в тому числі, але не обмежуючись, такими способами:
2.4.1.1.
публічна демонстрація і публічний показ матеріалів;
2.4.1.2.
розповсюдження матеріалів, відчуження іншим способом;
2.4.1.3.
подання матеріалів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до матеріалів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;
2.4.1.4.
будь-яке повторне оприлюднення, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
2.4.1.5.
право здійснювати та/або дозволяти сповіщення матеріалів (включаючи показ, виконання або передачу в ефір) до загального відома шляхом передачі в ефір та/або наступної передачі в ефір за допомогою ефірного або супутникового телебачення (як платного, так і безкоштовного), а також по кабелю, дротах, оптичному волокну або за допомогою інших аналогічних засобів, включаючи право демонструвати або дозволяти демонстрацію будь-яких уривків і частин матеріалів з метою їх реклами та анонсування
2.4.1.6.
публічне виконання і публічне сповіщення в мережі Інтернет, на телебаченні, в засобах масової інформації, на сайтах Фонду та на сторінках Фонду в соціальних мережах, на сторінках третіх осіб у соціальних мережах;
2.4.1.7.
використання фрагментів (частин) матеріалів, у т.ч. але не обмежуючись, з метою реклами чи анонсування;
2.4.1.8.
включення матеріалів (їх частин та фрагментів) як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій та до інших об’єктів інтелектуальної власності (в тому числі, але не виключно, до літературних, аудіовізуальних творів);
2.4.1.9.
переклад матеріалів;
2.4.1.10.
інші способи використання матеріалів, визначені законодавством України, оскільки цей перелік не є вичерпним.
2.4.2.
Виключне право дозволяти використання зазначених матеріалів іншим особам (передавати/відчужувати майнові права на зазначені матеріали іншим особам).
2.4.3.
Виключне право перешкоджати неправомірному використанню цих матеріалів іншими особами, в тому числі забороняти таке використання.
2.4.4.
Всі інші майнові авторські права на твір, встановлені Законом України «Про авторське право і суміжні права», Цивільним кодексом України та міжнародними договорами, діючими на території України.
2.4.5.
Цим Ви передаєте Фонду також усі права на редагування (в тому числі, літературне у будь-якому обсязі) та іншу зміну розміщених Вами на Сайті матеріалів або матеріалів, наданих Вами представникам Фонду для розміщення на Сайті, а також права на змінену версію таких матеріалів, якщо такі зміни відбулися в результаті напрацювань Фонду самостійно та/або за участю інших осіб в рамках здійснення благодійної діяльності Фонду. Зокрема, Фонд має наступні права: право на використання зміненої версії матеріалів, виключне право дозволяти використання зміненої версії таких матеріалів іншим особам, виключне право перешкоджати неправомірному використанню зміненої версії матеріалів. Фонд при цьому гарантує, що зміст того чи іншого висловлювання учасника й інтерв’юера не буде спотворено.
2.5.
Ви гарантуєте, що на момент розміщення Вами матеріалів на Сайті (направлення матеріалів для їх модерації Адміністрації Сайту, надання матеріалів представникам Фонду для їх розміщення на Сайті) Ви є єдиним власником всіх виключних майнових прав інтелектуальної власності на такі матеріали.
2.6.
Майнові авторські права на матеріали, які передаються Фонду за цією Політикою, є виключними та не можуть бути переданими Вами іншим особам та не можуть використовуватись Вами самостійно.
2.7.
Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на матеріали, що розміщуються Вами на Сайті або надаються представникам Фонду (направляються Адміністрації Сайту) для їх розміщення на Сайті, а також дозвіл на використання особистих немайнових прав на вказані матеріали, вважаються переданими Фонду з моменту підписання Вами відповідної Згоди про передачу прав інтелектуальної власності (форма Згоди розміщена на Сайті та відображена у Додатку №1 (для повнолітніх осіб) та Додатку №2 (для законних представників неповнолітніх осіб) до даної Політики). Вказані виключні майнові права інтелектуальної власності на матеріали, а також дозвіл на використання особистих немайнових прав, передаються Вами Фонду на весь строк надання правового захисту, встановлений чинним законодавством України про авторське право і суміжні права, й не мають обмежень по території.
2.8.
Розміщуючи свою історію на Сайті або надаючи її представникам Фонду для розміщення, Ви й кожна особа, що поділилася своєю історією та надала відповідні матеріали для їх розміщення на Сайті, здійснює свою благодійну діяльність, передаючи безоплатно (у якості пожертви) Фонду всі передбачені даним розділом Політики виключні майнові права інтелектуальної власності на матеріали і дозвіл на використання особистих немайнових прав на матеріали. Передбачені даною Політикою виключні майнові права інтелектуальної власності та дозвіл на використання особистих немайнових прав передаються Вами Фонду без мети отримання прибутку, а з метою збагатити розуміння людьми причин, ходу і наслідків військової ситуації на Донбасі, а також для здійснення Фондом його благодійної діяльності, і Ви гарантуєте, що при подальшому використанні Фондом розміщених Вами (наданих представникам Фонду для розміщення) на Сайті матеріалів не потрібно буде здійснювати будь-які платежі на Вашу користь та/або на користь третіх осіб. Водночас Фонд забезпечить використання матеріалів, розміщених на Сайті, різними способами, але виключно з метою реалізації цілей благодійної діяльності Фонду.
2.9.
Реєструючись на Сайті, надаючи інтерв’ю, розміщуючи матеріали на Сайті будь-яким способом або надаючи матеріали представникам Фонду (Адміністрації Сайту) для їх розміщення на Сайті, Ви надаєте Фонду, включаючи його співробітників, уповноважених представників, третіх осіб, залучених на підставі договорів (в тому числі цивільно-правових), свою згоду на використання Вашого імені, зображення, голосу, виконання. Фонд не буде приховувати або змінювати Ваше ім’я й зображення, зважаючи на цілі достовірності отриманої від Вас інформації.
2.10.
Передаючи Фонду виключні майнові права інтелектуальної власності на матеріали, Ви передаєте права виключно на конкретний матеріал (статтю, інтерв’ю, відеоролик, фотографії тощо), а не на Вашу історію життя. Фонд розуміє, що не отримує виключні майнові права на Вашу життєву історію. Тому погоджуючись з даною Політикою Ви не відмовляєтесь від права писати книги чи статті, робити кінофільми чи фільми, документальні фільми, робити телевізійні програми або виступати в телевізійних шоу, фігурувати в інших інтерв’ю для інших організацій, читати лекції про ваше життя, переживання військової ситуації на Донбасі та укладати відповідні договори з третіми особами для реалізації Вами зазначених прав.
2.11.
У разі, якщо Ви направляєте за адресою, вказаною на Сайті, додаткові матеріали, відео або аудіо, Фонд може їх використовувати в порядку й обсязі, що визначені цією Політикою.
3.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
3.1.

Будь ласка, зв'яжіться з нами у випадку, якщо Ви є власником авторських або інших прав інтелектуальної власності на будь-який матеріал, розміщений на Сайті, або в публікації чи трансляції, матеріали для якої надав Фонд, і:

  • - Ви вважаєте, що матеріал може бути об’єктом права власності третьої особи чи предметом іншої юридичної вимоги,
  • - Ви вважаєте, що використання цього матеріалу порушує Ваші права інтелектуальної власності або будь-які інші права.
3.2.

У повідомленні, передбаченому пунктом 3.1 цієї Політики, будь ласка, надайте наступну інформацію:

  • - опис матеріалів, розміщених на Сайті, права інтелектуальної власності на які порушені;
  • - опис того, де матеріал, який, на вашу думку, порушує права інтелектуальної власності, знаходиться на Сайті;
  • - Вашу адресу, номер телефону та адресу електронної пошти;
  • - Вашу заяву про те, що вищевказана інформація у Вашому повідомленні є точною і що Ви є власником майнових прав інтелектуальної власності на відповідний матеріал або уповноважені діяти від імені власника прав інтелектуальної власності.

Для розгляду Вашого повідомлення Адміністрація Сайту може запитувати у користувача додаткову інформацію.

3.3.
Передбачене даним розділом повідомлення та всю необхідну інформацію про порушення прав інтелектуальної власності надсилайте, будь ласка, на електронну адресу: stories@fdu.org.ua.
3.4.
Ваша вимога буде розглянута Адміністрацією Сайту протягом 10 (десяти) робочих днів і про результати розгляду вимоги Вас буде повідомлено шляхом направлення відповіді на вказану Вами адресу електронної пошти. У випадку складності питання, порушеного у Вашій вимозі, строк її розгляду може бути продовжено, але не більше ніж на 15 (п'ятнадцять) робочих днів.
3.5.
У випадку якщо в процесі розгляду Вашої вимоги буде виявлено порушення прав інтелектуальної власності або інших прав Ваших чи іншої особи, матеріали, які порушують вказані права, будуть вилучені з Сайту.
3.6.
Інформація, яку Ви надаєте у запиті, буде використовуватися лише у зв'язку з цим запитом.
3.7.

Якщо у Вас є які-небудь скарги щодо Сайту або контенту, питання або коментарі, що стосуються Сайту або прав інтелектуальної власності на матеріали, або Ви хочете запитати додаткову інформацію щодо використання Сайту або розміщення контенту, Ви можете зв'язатися з Адміністрацією Сайту:

  • - за телефоном: 0 (800) 509 001, або
  • - за електронною адресою: stories@fdu.org.ua.
4.
ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА САЙТІ
4.1.
Створювати та розміщувати будь-які матеріали на Сайті можуть як зареєстровані, так і не зареєстровані користувачі. Порядок реєстрації користувачів на Сайті передбачений Правилами використання матеріалів веб-сайту «ГОЛОСИ МИРНИХ, МУЗЕЙ ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА». Якщо користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються здійсненими відповідним користувачем.
4.2.
Розміщення матеріалів на Сайті є безкоштовним та добровільним. Для розміщення на Сайті матеріалів Вам необхідно на головній сторінці Сайту https://civilvoicesmuseum.org натиснути кнопку «Поділитися історією» та обрати один з трьох способів розміщення матеріалів на Сайті:
4.2.1.

«Розповісти історію зараз на сайті». Обираючи даний спосіб розміщення матеріалів, Вам необхідно заповнити відповідну форму та надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію про Вас, включаючи прізвище та ім'я, а також розповісти свою історію на Сайті. Ви також можете додати (завантажити) до своєї історії текстові, зображувальні, фото-, аудіо- та відеофайли.

Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при розміщенні історії інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

У випадку необхідності Адміністрація Сайту може зв’язатися з Вами по телефону або за електронною поштою для отримання додаткової інформації.

Після надання усієї інформації про автора історії та розміщення самої історії Вам необхідно заповнити Згоду на передачу Фонду виключних майнових прав інтелектуальної власності на всі розміщені Вами матеріали (форма Згоди автоматично надається користувачу на Сайті після заповнення всієї необхідної інформації та відображена у Додатку №1 (для повнолітніх осіб) та Додатку №2 (для законних представників неповнолітніх осіб) до даної Політики), а також на фото-, аудіо-, відеоматеріали з вашою участю (в тому числі стоп-кадр), підписати вказану Згоду та направити її на поштову адресу Фонду: 04070, Україна, Київ, вул. Іллінська, 8.

4.2.2.

«Залишити номер і розповісти особисто». Обираючи даний спосіб розміщення матеріалів, Вам необхідно заповнити відповідну форму, вказати Ваше ім’я та номер телефону, за яким з Вами зв’яжеться представник Фонду для отримання інтерв’ю за телефоном або для узгодження часу та місця зустрічі для того, щоб Ви могли розповісти свою історію особисто.

Обираючи даний спосіб розміщення матеріалів, Ви підписуєте і передаєте представнику Фонду Згоду на передачу Фонду виключних майнових прав інтелектуальної власності на всі надані Вами для розміщення на Сайті матеріали, а також на фото-, аудіо-, відеоматеріали з вашою участю (в тому числі стоп-кадр), за формою, що буде надана Вам представником Фонду (Адміністрацією Сайту).

4.2.3.
«Надіслати поштою». Обираючи даний спосіб розміщення матеріалів, Вам необхідно заповнити Анкету історії та Згоду на передачу прав інтелектуальної власності за формою, вказаною на Сайті за посиланням https://civilvoicesmuseum.org/my-story, підписати дані документи та направити на адресу Фонду: 04070, Україна, Київ, вул. Іллінська, 8.
4.3.
Створені Вами матеріали до їх розміщення на Сайті підлягають перевірці та модерації Адміністрацією Сайту, яка відбувається задля забезпечення дотримання вимог законодавства України та правил Сайту й не обмежує права людини публічно висловити позиції, що не суперечать законодавству. Зокрема, Адміністрація Сайту не може допустити до розміщення на Сайті матеріалів, що містять інформацію, яка розпалює або пропагує ненависть і ворожнечу, закликає чи пропагує війну або насильство, носить дискримінаційний характер та/або містить інформацію чи/або зображення, які порушують права людини, етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності, містять продукцію, торговельні марки, найменування третіх осіб, а також порушують інші вимоги законодавства України. Адміністрація Сайту може відмовити у розміщенні створених Вами матеріалів на Сайті, якщо вказані матеріали не відповідають тематиці та меті Сайту, принципам та завданням діяльності Фонду або політикам і правилам, встановленим Адміністрацією Сайту та розміщеним на Сайті.
4.4.
Якщо Ви направили нам матеріали й не знайшли їх на Сайті, це може означати таке: або ж кількість матеріалів не дозволяє зробити швидку модерацію й потрібно почекати або ж Ваші матеріали містять ознаки порушення норм законодавства України або цієї Політики.
4.5.
Враховуючи, що користувач самостійно відповідає на запитання, обирає місце, одяг та образ й інше, у якому він чи вона записують інтерв’ю, просимо Вас ставитися до цього процесу відповідально. Просимо вас під час інтерв’ю не запрошувати до участі у відео неповнолітніх дітей, інших членів вашої родини або третіх осіб і просимо не використовувати аудіо- чи відеоматеріали, права на які вам не належать.
4.6.
Фонд отримує право на зміну цілісності наданих Вами матеріалів, в тому числі інтерв’ю, шляхом переробки, зокрема зі зміною форми, створення похідних творів із використанням контенту, переклад, гарантуючи водночас, що зміст того чи іншого висловлювання учасника й інтерв’юера не буде спотворено.
4.7.
Зміст матеріалів, в тому числі інтерв’ю, буде проаналізовано для визначення основних його тем, що будуть позначені тегами (смисловими категоріями). Вони дозволяють здійснити добір матеріалів на Сайті за основними смислами, характеристиками й словами.
5.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ КОРИСТУВАЧАМИ САЙТУ. ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧІВ
5.1.
Фонд прагне взаємодіяти з людьми з усього світу. Наша діяльність в мережі Інтернет спрямована на те, щоб допомогти людям більше дізнатися про нашу діяльність і наші колекції.
5.2.
Погоджуючись з даною Політикою, Ви гарантуєте, що не будете розміщувати (надавати для розміщення) будь-який контент, який є незаконним, образливим, дискримінаційним, наклепницьким, непристойним, порнографічним, погрожуючим, містить ненависні коментарі або контент, що порушує умови конфіденційності або посягає на права третіх осіб, зокрема авторські, суміжні, права на знак для товарів та послуг (торговельну марку), права на винахід, права на корисну модель, інші права інтелектуальної власності. Ви гарантуєте, що розроблені (створені) Вами матеріали та усі їх складові не наноситимуть шкоди честі, гідності, діловій репутації третіх осіб.
5.3.
Цим Ви заявляєте, що є єдиним автором матеріалів, а у випадку якщо автором матеріалів є інша особа (особи) або матеріали створені у співавторстві з іншими особами, Вам передані усі майнові авторські права та/або згоди (дозволи) щодо немайнових прав таких осіб, суміжні права та/або інші права інтелектуальної власності на матеріали (та всі їх складові частини) з метою забезпечення передачі (відчуження) Фонду виключних майнових прав інтелектуальної власності на матеріали у повному обсязі. Ви будете публікувати тільки той контент, виключні майнові права інтелектуальної власності на який належать Вам.
5.4.
Адміністрація Сайту залишає за собою право контролювати контент або інформацію, що надається користувачами Сайту, на свій розсуд, а також редагувати або видаляти контент, який, на думку Адміністрації Сайту, не відповідає цій Політиці, Правилам використання матеріалів Сайту, темі Сайту або є небажаним, недоречним іншим чином, або неточним.
5.5.
Ви не будете публікувати контент, що належить Вам або третім особам, у рекламних цілях.
5.6.
Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що Фонд не несе ніякої відповідальності або зобов'язань, що випливають з публікації вашого контенту або за будь-яку помилку, наклеп, упущення, непристойність, небезпеку або неточність, що міститься в будь-якій з опублікованої Вами інформації, або через відмову або затримку у видаленні такої інформації.
5.7.
Ви погоджуєтеся, що тільки Ви несете відповідальність за будь-який текст, графіку, відео, зображення, музику, звуки і будь-який інший контент, який Ви публікуєте, завантажуєте, відображаєте, передаєте на Сайт або через Сайт або надаєте представникам Фонду (Адміністрації Сайту) для розміщення на Сайті, і гарантуєте, що вся надана Вами інформація буде правдивою і точною, наскільки Вам відомо. Ви також погоджуєтеся дотримуватися всіх законів, що стосуються використання вами Сайту. Ви також погоджуєтеся не публікувати, не завантажувати, не відображати на Сайті та не надавати для відображення на Сайті контент або інформацію, які не відповідають дійсності або є неточними, або такі, виключні майнові права інтелектуальної власності на які Вам не належать.
5.8.
Ви погоджуєтеся, що Ви не будете публікувати, завантажувати, відображати чи передавати або іншим чином публічно розміщувати на Сайті будь-яку особисту інформацію будь-яких третіх осіб, включаючи, але не виключно, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, номери банківських карт.
5.9.
Ви погоджуєтеся, що Ви не будете публікувати, завантажувати, відображати чи передавати або іншим чином надавати доступ до будь-якого матеріалу, який містить програмні віруси або будь-який інший комп'ютерний код, файли або програми, призначені для переривання, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного програмного або апаратного або телекомунікаційного обладнання.
6.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1.
Незважаючи на те, що ми докладаємо всіх зусиль для забезпечення точності інформації та авторських прав на матеріали Сайту, будь-яка і вся відповідальність, яка може виникнути в результаті використання Вами інформації на Сайті та її використання, виключається.
6.2.
Цим Ви гарантуєте, що відшкодуєте збитки, захистите та огородите Фонд від будь-якої відповідальності і витрат, включаючи судові витрати, що будуть понесені у зв'язку з будь-яким позовом, що спричинений порушенням Вами цієї Політики, гарантій і угод або будь-яким користувачем Вашого аккаунта. Ви повинні розумно співпрацювати на захист будь-якого такого позову.
6.3.
У випадку якщо у зв’язку з правомірним використанням Фондом (або третіми особами, яким Фонд надасть відповідний дозвіл/передасть права на використання матеріалів) матеріалів, розміщених Вами на Сайті або наданих для розміщення на Сайті, до Фонда будуть пред’являти претензії, вимоги, позови треті особи, Ви гарантуєте розглянути їх самостійно без залучення Фонду, врегулювати всі такі претензії, вимоги, позови, а у випадку відкриття позовного провадження ввійти в процес в якості третьої особи на стороні Фонду або пред’явити позов до особи – ініціатора такого позовного провадження. У випадку якщо Фонд буде вимушений здійснити на користь таких третіх осіб певні дії або сплатити певні грошові суми, Ви гарантуєте відшкодувати в повному обсязі такі витрати Фонду.
6.4.
Фонд не несе відповідальності по Ваших зобов’язаннях перед третіми особами та за авторськими договорами, укладеними Вами з авторами матеріалів та третіми особами.
6.5.
Закликаємо Вас до відповідального ставлення до змісту ваших висловлювань. У разі їх недостовірності або якщо вони носять образливий або оманливий характер, що призведе до порушення прав третіх осіб або законодавства України, це буде вашою особистою відповідальністю.
7.
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.
Ця Політика буде тлумачитися і застосовуватися відповідно до законодавства України.
7.2.
Будь-які спори щодо реалізації цієї Політики будуть вирішуватися відповідним судом, розташованим на території України, за правилами підсудності, встановленими законодавством України.
7.3.
Ви погоджуєтесь негайно повідомляти про будь-які порушення авторських прав щодо матеріалів Сайту Адміністрації Сайту. У разі виникнення претензій з Вашого боку щодо порушення авторських прав щодо матеріалів, які містяться на Сайті, будь ласка, повідомте нам в порядку, встановленому розділом 3 цієї Політики.
7.4.
Невисунення нами в будь-який час вимог виконати будь-яке положення цієї Політики або нездійснення нами будь-якого наданого даною Політикою права не вважається нашою відмовою від такого положення або такого права. Всі відмови від прав дійсні виключно в письмовій формі за підписом сторони, щодо якої вони матимуть зобов'язальну силу. Якщо тільки письмова відмова від прав не містить пряму заяву про зворотнє, жодна відмова Фонду від будь-якого його права вимоги щодо будь-якого порушення будь-якого положення цієї Політики, щодо якої даною Політикою передбачено будь-які права, не вважатиметься відмовою від прав вимоги щодо будь-якого триваючого або подальшого порушення такого положення, відмовою від самого такого положення або відмовою від будь-якого права за даною Політикою.
7.5.
Якщо будь-яке положення цієї Політики буде визнано судом компетентної юрисдикції таким, що суперечить законодавству, то таке положення підлягає зміні і тлумаченню, максимально відповідним цілям і задачам початкового положення у всіх дозволених законом випадках, а інші положення цієї Політики зберігають повну юридичну силу.